Martes 16Mércores 17Xoves 18Venres 19
  9:00-9:30 Presentacion
  9:30-10:45 (C1) Big Data & Data Science. Presente e Futuro (C4) O papel do Cloud Computing no BD & DS (C7) NoSQL: Introdución as Bases de Datos non estruturadas (C9) BD & DS: Unha perspectiva computacional
  10:45-11:15CaféCaféCaféCafé
  11:15-12:30 (C2) Analizando a Web Social (C5) Manexando información espacio-temporal (E1) Presentación HP. ¿Por qué o chamas BigDATA cando queres decir negocio? (C10) Web Semántica e Linked Data
  12:30-14:30 (M1) Web Intelixente (M2) Xestión de datos en disciplinas científicas (M3) BD & DS na Internet das Cousas (M4) O futuro do BD & DS na economía e nas organizacións
  14:30-16:00XantarXantarXantarXantar
  16:00-17:15 (C3) Recuperación da Información: Actualidade e retos (C6) Bioinformática da ultrasecuenciación (C8) Visualización dos Datos: Contando a historia (T4) Software para aprendizaxe automática e minería de datos
  17:15-19:45 (T1) Lucene (T2) Cassandra (T3) Introducción a Hadoop Clausura - Entrega de diplomas
  Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

  (C1) Big Data & Data Science. Presente e Futuro

  Descrición
  Big Data é a nova moda en enxeñería do software. Cando se acuñou o termo, este utilizábase para técnicas software que necesitaban ou eran capaces de traballar con cantidades datos que superasen o límite alcanzable por unha única máquina. Hoxe en día ten unha acepción máis ampla como una disciplina que trata de investigar formas de procesamento dixital para a toma de ...

  Ver máis
  • Poñente: Roi Blanco
  • Entidade: Yahoo! Labs Barcelona
  • Data: Martes 16, de 09:30 - 10:45
  • Presentación: Non dispoñible
  • Sitio web: yahoolab

  (C2) Analizando a Web Social

  Descrición
  O desenvolvemento das redes sociais, as comunidades virtuais e en xeral toda a información que os usuarios comparten a través da Web ven de crear un novo campo de aplicación das técnicas de Análise Intelixente de Datos. Nesta conferencia presentarase unha perspectiva sobre a situación actual do análise da información das comunidades virtuais e das técnicas utilizadas.

  Ver máis
  • Poñente: Hugo Zaragoza
  • Entidade: Websays
  • Data: Martes 16, de 11:15 - 12:30
  • Presentación: Non dispoñible
  • Sitio web: websays

  (C3) Recuperación da Información: Actualidade e retos

  Descrición
  Nesta conferencia se presentará unha visión xeral dos sistemas de recuperación da información Web, tratando desde cuestións básicas do funcionamento dos motores de busca, ata os principais retos en el área de Tecnoloxías de Busca. A tecnoloxía de busca e o campo de Recuperación de Información abordan...

  Ver máis

  (C4) O papel do Cloud Computing no BD & DS

  Descrición
  Nesta conferencia repasarase a situación actual das tecnoloxías de Cloud Computing, presentando as interconexións da mesma coas ferramentas de BD & DS, analizando as necesidades Big Data and Data Science futuras das infraestruturas de supercomputación para o manexo do “mar de datos” que están a xerar as novas aplicacións de BD & DS.

  Ver máis

  (C5) Manexando información espacio-temporal

  Descrición
  A cantidade de datos de natureza espazo-temporal que se están a xerar como resultado de distintos procesos de observación e captura ten unha tendencia claramente crecente. Nesta charla proporcionarase unha visión xeral sobre as técnicas e tecnoloxías dispoñibles para a xestión eficiente de datos espazo-temporais de natureza heteroxénea...

  Ver máis

  (C6) Bioinformática da ultrasecuenciación

  Descrición
  Un dos retos das tecnoloxías actuais de Big Data e Data Science é a súa aplicación para o análise da cantidade inxente de información xenómica que están xerando os novos procesos de secuenciamento de ADN. Presentaranse a situación actual da utilización de sistemas computacionais en bioinformática...

  Ver máis

  (C7) NoSQL: Introdución as Bases de Datos non estruturadas

  Descrición
  O 95% da información que se está xerando actualmente na rede correspóndese con información non estruturada e as bases de datos relacionais tradicionais non son axeitadas para o manexo desta información. Os novos sistemas desenvolvidos para o seu manexo, que utilizan infraestruturas de supercomputación altamente distribuídas...

  Ver máis

  (C8) Visualización dos Datos: Contando a historia

  Descrición
  Unha das claves que permiten aos analistas de datos comprender a información ven dada pola dispoñibilidade de ferramentas axeitadas de visualización de datos. Nesta conferencia presentarase o estado da arte das ferramentas de visualización de datos dende a perspectiva de Big Data e Data Science.

  Ver máis

  (C9) BD & DS: Unha perspectiva computacional

  Descrición
  Nesta conferencia presentarase unha perspectiva global das metodoloxías e técnicas que se utilizan para a Análise Intelixente de Datos dende unha perspectiva computacional. A conferencia incluirá unha introdución as metodoloxías para a preparación de datos, a descrición das técnicas de aprendizaxe máquina máis habituais, así como un ...

  Ver máis

  (C10) Web Semántica e Linked Data

  Descrición
  Nos últimos anos o paradigma de Linked Data xurdiu con forza como principal aproximación para a publicación de datos na Web, con énfase no enlazado de datos que proveñen de diferentes fontes e no uso Big Data and Data Science de estándares Web para acceder aos datos. Esta interconexión entre múltiples fontes de datos abre novos retos ...

  Ver máis
  • Poñente: Manuel Lama Penín
  • Entidade: CITIUS
  • Data: Venres 19, de 11:15 - 12:30
  • Presentación: Non dispoñible
  • Sitio web: citius

  (M1) Web Intelixente

  Descrición
  A evolución da Web necesita cada vez máis intelixencia para responder de forma transparente, adaptativa, proactiva e social ás necesidades dos usuarios. Nesta mesa redonda debaterase acerca do futuro da evolución dos sistemas de procura de información, o papel da web semántica, o manexo de información desestruturada na web, a minería de opinións e a análise de sentimentos, a extracción da información da web, etc.

  • Moderador: David Losada Carril (CITIUS)
  • Participantes: Roi Blanco (Yahoo)
   Hugo Zaragoza (Websays)
   Pablo Gamallo (CiTIUS)
   Manuel Lama Penín (CiTIUS)
  • Data: Martes 16, de 12:30 - 14:30

  (M2) Xestión de datos en disciplinas científicas

  Descrición
  A complexidade e volume crecente dos datos xerados en moitas disciplinas científicas fai que as tecnoloxías de almacenamento e xestión desenvolvidas para contornos de negocio sexan totalmente ineficientes. Nesta mesa redonda discutirase a situación actual e os retos futuros na xestión e procesamento de datos en dominios científicos como os da observación e modelado medioambiental, teledetección, astronomía, arqueoloxía, etc.

  • Moderador: José Ramón Ríos Viqueira (CITIUS)
  • Participantes: Breogán Gómez (Meteogalicia)
   Jorge Amigo (CIMUS)
   Carlos Fernández (CESGA)
   Joaquín Triñanes (LBS, USC).
  • Data: Mércores 17, de 12:30 - 14:30

  (M3) BD & DS na Internet das Cousas

  Descrición
  A explosión da Internet das Cousas e a extensión do concepto de Cidades Intelixentes vai producir no futuro próximo unha multiplicación exponencial da información da que dispoñemos do noso contorno. Nesta mesa redonda, discutiranse estes aspectos, tratando dende os retos que supón esta explosión para o BD & DS, ata as novas aplicacións que están xurdindo en Domótica, Contornos Urbanos, Xestión de Enerxía e E-Saúde.

  • Moderador: José Ángel Taboada (CiTIUS)
  • Participantes: Antonio del Corral (R)
   Ricardo Julio Rodríguez Fernando (IDIS)
   Fernando Cucchietti (BSC)
   Diego López-de-Ipiña González-de-Artaza (DeustoTech)
  • Data: Xoves 18, de 12:30 - 14:30

  (M4) O futuro do BD & DS na economía e nas organizacións

  Descrición
  Nesta mesa redonda exporase un debate acerca do impacto esperable do Big Data e Data Science na economía, na sociedade e nas organizacións, así coma das transformacións esperables como consecuencia da implantación destas tecnoloxías.

  • Moderador: Senén Barro Ameneiro (CiTIUS)
  • Participantes: Miquel Sànchez-Marrè (UPC)
   Manuel Gómez (Bahía Software)
   Martín Gómez (Bahía Software)
   Ignacio López (CESGA)
   Andrés García-Rodeja (HP)
  • Data: Venres 19, de 12:30 - 14:30

  (T1) Lucene

  Descrición
  Apache Lucene (TM) é unha plataforma de alto rendemento para o desenvolvemento de sistemas completos de recuperación de información escrita integramente en Java. Por medio de Lucene desenvolveranse unha serie de casos prácticos orientados a presentar o uso da plataforma para o desenvolvemento de sistemas de procura e análise de información textual.

  Ver máis

  (T2) Cassandra

  Descrición
  Apache Cassandra é un sistema de base de datos NoSQL distribuida, de código aberto que está diseñado para almacenar e xestionar grandes cantidades de datos a través de servidores "commodity" diseñada por Facebook e implementada en Java. É un sistema descentralizado (P2P) altamente escalable e tolerante a fallos. Neste taller levarase a cabo unha introducción ás principais características de Cassandra.

  Ver máis

  (T3) Bahía Software. Introducción a Hadoop

  Descrición
  Apache Hadoop é unha implementación Open-Source do modelo de programación MapReduce para o desenvolvemento de aplicacións distribuídas para o manexo de Big Data. Neste taller faremos unha introdución aos principais aspectos de Hadoop...

  Ver máis

  (T4) Software para aprendizaxe automática e minería de datos

  Descrición
  Hoxe en día existen varias plataformas de software para aprendizaxe automático e minería de datos que facilitan a tarefa de análise. Este software contén tanto ferramentas de visualización como algoritmos para o análise de datos e modelado predictivo. O taller mostrará cómo aproveitarse deste conxunto de ferramentas.

  Ver máis
  • Poñente: Ismael Rodríguez
  • Entidade: CITIUS
  • Data: Venres 19, de 16:00 - 18:30
  • Presentación: Non dispoñible
  • Sitio web: citius