Xornada de Demostración
Tecnolóxica do CiTIUS

Fotos do evento

Demostradores

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11