Rexistrate On-line xa!

  http://www.usc.es/cultura/uverano13cursos.htm (Curso número 10)

  Datas Importantes

  • En liña por internet, a partir do 6 de maio.
  • Presencial, a partir de 15 de maio.
  • Finalización Prazo: O día 5 de Xullo.
  • Non será posible matricularse fora destes plazos.

  O pagamento da matrícula debe realizarse dentro dos CINCO DÍAS NATURAIS de facer a inscrición. En caso contrario, a inscrición quedará anulada.


  Importe da matrícula

  • Tasa Xeral: 120 €
  • Tasa Reducida: 70 € (*)

  (*) Aplicable a estudantes de calquera universidade ou en estudos de formación profesional ou bacharelato, pensionistas, persoas desempregadas e PDI e PAS da USC.


  Diploma de asistencia e créditos (Estudantes USC)

  Consegue 2 créditos de libre ou optativos. Para esto debes marcar a casilla correspondente ó formalizar a matrícula e ademáis:

  • Asistir como mínimo ó 80 % das horas lectivas.
  • Obter a calificación de apto.


  Onde te podes matricular

  Campus de Compostela

  Secretaría da Universidade de Verán
  Vicerreitoría de Extensión Universitaria
  Colexio de San Xerome
  Praza do Obradoiro s/n
  Teléfono 881 811018 e 881 811103
  Fax nº 881 811208

  Internet

  http://www.usc.es/cultura/uveran13index.htm
  cursosdeveran@usc.es

  Campus de Lugo

  Secretaría da Universidade de Verán
  Área de Cultura do Campus de Lugo
  CPazo de Montenegro, Praciña da Universidade
  Praza do Obradoiro s/n
  Teléfono 982 821513
  Fax nº 982 821506