Organiza e patrocina

Logo CITIUS-USC

Patrocina

Logo FECYT

Outras Edicións

2008

Información de interese

O que está a pasar en ObradoiroBot

Agarda que carguen as mensaxes

Séguenos aquí RSS

Presentación

Como se orienta un robot no espazo? Como mide as distancias? Como pode “ver” os obstáculos que lle rodean? Como fai para poder evitalos? Atoparás a resposta a estas e a moitas outras cuestións en ObradoiroBot.

O obxectivo xeral da actividade é que os asistentes poidan aprender algunhas das bases tecnolóxicas da robótica móbil dun xeito participativo e lúdico. Mediante diferentes talleres se lles amosarán aos participantes os fundamentos que permiten dotarlle a un robot móbil de capacidade sensorial, da posibilidade de realizar percorridos dun xeito intelixente ou como interactuar co robot mediante comandos visuais que guíen as súas actividades. Nos talleres utilizaranse robot móbiles reais Pioneer 3DX e 3AT, de MobileRobots.

Próximo evento

17 de XULLO no MUSEO DOMUS de A CORUÑA.
  • Máis información