Organiza e patrocina

Logo CITIUS-USC

Patrocina

Logo FECYT

Outras Edicións

2008

Información de interese

O que está a pasar en ObradoiroBot

Agarda que carguen as mensaxes

Séguenos aquí RSS

Taller 1: Intelixencia ambiental

Neste taller mostraranse os principios funcionais e operacionais básicos da coñecida como intelixencia ambiental, é decir, a capacidade de incorporar a un contorno unha serie de sensores, elementos de computación e comunicacións para detectar eventos de interese e reaccionar ante eles. Na nosa investigación tratamos de integrar este novo paradigma coa robótica móbil para facilitar un despliegue rápido e contextual en novos contornos, con cambios mínimos e sin necesidade de expertos en robótica. O obxetivo final consiste en implantar co mínimo custe e mantemento un robot guía para un evento ou museo.

Na actividade empregaremos varias cámaras para detectar e seguir o robot mentres se despraza polo contorno co obxetivo de establecer, de forma totalmente autónoma, unha representación abstracta e de alto nivel do contorno: un mapa. En realidade, ese mapa está distribuido entre as diferentes cámaras e o robot, de modo que é escalable e moi robusto a erros. Con este mapa distribuido o sistema é capaz de xenerar todas as rutas posibles a calquer punto do contorno e de guiar o robot para seguir a ruta seleccionada. Comprobaremos que o sistema é robusto frente a presencia de persoas en movemento dentro do contorno.

Outra vantaxa que mostraremos no taller é que a intelixencia ambiental permite percibir eventos e situacións fora do alcance sensorial do robot, virtualmente en todo o contorno, e de guiar a un robot móbil para atendelos. Dese xeito, os robots mostran máis iniciativa e teñen unha operación máis robusta e integral.